Narves1biblioteket (N1B)

former students:
Sunniva Aurora Dybvig
Herman Breda Enkerud
Christa Barlinn Korvald

Exhibition: Institutt for bruk-dagen 1 + Institutt for bruk-dagen 2 (2016)
Distribution: Kunst og Kultur 4/2016 at N1Bs Hypermarked (2016)

http://www.narves1biblioteket.no
http://www.nattogdag.no/2017/10/n1b/
https://vimeo.com/204335213

121_kuk-pa-hypermarked-grafill-16.jpg