Norway Designs NÅ debate:
"Criminal Cosyness"

Norway Designs NÅ hosted a panel debate at Oslo Design Fair on their theme "The return of cosy". Norway Design NÅ is a collaboration between Norwegian Association for Arts and Craft, Klubben and Norway Designs.

Helt siden Adolf Loos i 1908 skrev om Ornament og forbrytelse har arkitekter og designere rynket på nesen av alt som kan oppfattes som unødvendig pynt. Begreper som "koselig" passet dårlig inn i funksjonalistenes idealer om gode rom og objekter. Selv om trendene har svingt i løpet av de siste hundre årene, har nok formgivere likevel hele tiden hatt et mer eller mindre anstrengt forhold til dette med koslighet – selv her i hyttekosens hjemland.

ODF varsler nå at det koselige er tilbake og vi lurer på om vi virkelig får med oss fagmiljøet på denne påstanden. Vil koselighet omfavnes av norske formgivere eller er kos fremdeles litt kriminelt?

Panel:
Charlotte Bik Bandlien, anthropologist
Thomas Jenkins, designer
Kristine Bjaadal, designer
Grete Sivertsen, Oslo Design Fair

Moderator:
Trude Gomnæs Ugelstad, Norwegian Crafts

Debattserien Norway Designs NÅ Debatt er en del av Norway Designs NÅ; et prosjekt for å fremheve nåtidige norske formgivere og produkter. Vi tar med dette opp igjen de originale ideene bak PLUS og utstillingene “Norway Designs for living” ved å rette fokuset tilbake på formidling av norsk formgivning.

109_12509447961640573928591734854497834990003n.jpg