Bandlien, Charlotte Bik (2007) ”Den store retrobølgen som har hjemsøkt vårt land ” in (eds.) Telste et al, Bruk, kast – og bruk igjen (By og Bygd XL), published by the Norwegian Museum of Cultural History, pp. 80-93 - Norwegian only

Text part of the curriculum within the course "Design Cultures: 10 Things" at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas (IFIKK) at the University of Oslo (2011-12)

92_bygobygdxl.jpg